Aksa Enerji 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu Sundu

2015 yılından beri küreselleşme yolunda önemli adımlar atan Aksa Enerji, 2020 Sürdürülebilirlik Rapor’unu paylaştı.

aksa enerji
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik performansının finansal performans kadar önemli olduğunu belirten Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, ‘’Ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı önceliklendirdiğimiz iş modelimiz çerçevesinde 2014 yılında başladığımız çalışmalarımız ile sektördeki örnek olabilecek çalışmalar sergiliyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi ile uyumlu hareket ederek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sunuyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik raporundaki öne çıkan noktaları yorumlayan Cemil Kazancı, ‘’Şebeke suyu kullanımı 2019 yılına göre %39 azaldı. Faaliyetlerimizde yararlandığımız 558.716 m³ suyu geri kazanmayı başardık. 2020 yılında 2.3 milyon TL’lik çevre yatırımı gerçekleştirerek çalışanlarımıza çevre yönetim sistemi eğitimi de sunduk.’’ dedi.

2015 Yılından Bu Yana Biyoçeşitlilik Projelerine Yatırım

Aksa Enerji, faaliyet alanlarındaki tehlike altında olan türlerin izlenmesine ve bu türlerin yaşam alanlarındaki etkilerinin azaltılmasına yönelik projeler de geliştiriyor. 2015 yılından beri Dağ Ceylanı, Çizgili Sırtlan ve Vaşakları doğal yaşam alanlarında onlara zarar vermeden foto kapanlarıyla inceleyen Aksa Enerji, elde ettiği verileri, bulguları ve birlikte hareket ettikleri dernekler ile hazırladıkları raporları da paylaşıyor.

Nesli tükenmek üzere olan ve KKTC sahillerindeki mağaralara da uğradığı bilinen Akdeniz Foklarının bu bölgedeki barınma, üreme ve gezinme alanlarının incelenmesi için proje yaratan şirket, elde ettiği özel verileri yetkili makamlar ile paylaşmayı planlıyor.

YORUMLAR