Türk Markası Dardanel, Yunan Donmuş Deniz Ürünleri Devi G. Kallimanis’i Satın Aldı

Türk şirketi Dardanel, Yunan donmuş deniz ürünleri pazarının önde gelen şirketlerinden biri olan G. Kallimanis SA'yı satın aldı.

darnanel kallimanis yatırımı
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Dardanel, Kallimanis’in 62,3 milyon euro’luk borcunu 6 milyon euro karşılığında bankadan satın almak ve şirketin devri için Yunan mahkemelerine başvurdu. Şirket, satın alma işlemi Dardanel Greece SA aracılığıyla yapacak

dardanel g kallimanis bor.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, iki komşu ve önemli Akdeniz ülkesinin ortak ekonominin bu anlaşmayla deniz ürünleri pazarında önemli bir sinerji oluşturacağını vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “Kallimanis, dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda yarım asra yaklaşan çok önemli bir deneyime sahip. Üretim gücü ve teknolojisinin yanı sıra zengin ürün portföyü ve geniş ihracat ağı potansiyeline sahip bu şirketi bünyemize katacak olmanın gururunu yaşıyoruz”.

Dardanel açısından bu satın alım, Yunanistan’ın konumu ve ihracat imkanı sebebiyle ticaret e-ihracat kollarını genişletmek için de önemli. Nitekim Önen de aynı konuya değinip markanın uzun zamandır yakın coğrafyada büyümenin fırsatlarını dile getirdi: “Kendi sektörümüzün en büyük ve itibarı en yüksek markalarıyla görüşme halindeyiz. Kallimanis, global ölçekte büyüme planlarımızın ilk ve önemli adımı. Yakın dönemde dünyadaki en büyük su ürünleri üreticisinden biri olmayı planlıyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ton balığı ve deniz ürünlerini dünyaya satarak, ülkemizin ekonomisinde ve cari açığın azaltılmasında önemli bir aktör olmaya devam edeceğiz”.

KAP Açıklaması

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’naa (KAP) yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Şirketimizin 27.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Yunanistan’da 1956 yılında kurulmuş, dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda Pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.’nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sinai varlığının (gayri menkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makina tesisleri ile ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan Rehabilitasyon Uygulaması (3588/ 2007 sayılı yasanın 106b-d maddeleri uyarınca Yunan Tasfiye Mahkemeleri’ne müracaat edilerek mahkemeden alınacak karar) ile satın alınmasına, Bu amaçla öncelikle G.Kallimanis S.A. şirketinin NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors ünvanlı mali kurumlara olan toplam yaklaşık 62,3 milyon Euro tutarlı borçlarının, söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon Euro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının tarafımıza devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine, Hemen ardından G. Kallimanis S.A.’nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine, İşlemlerin şirketimiz adına Yunanistan’daki varlığımız Dardanel Greece S.A. üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.”

YORUMLAR