Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm adı altında gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir titizlikle yönetilmesi ve daha iyi hale getirilmesi için stratejiler geliştirilmesi gerekir.

dijital dönüşüm stratejisi
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Dijital dönüşüm, zaman içerisinde değişmeye başlayan toplumsal ihtiyaçlara en iyi biçimde yanıt verebilmek için modern teknolojinin bilgi ve iletişim alanında sunduğu tüm imkanlardan yararlanılmasını kapsar.

dijital dönüşüm

Dijital Dönüşüm Adımları

Dijital dönüşüm sayesinde organizasyonlar daha etkili ve verimli bir hale getirilir. Aynı zamanda verilen hizmetin niteliği de artar. Memnuniyet sonucu fayda sağlanması gibi planlar doğrultusunda ortaya çıkarılan iş sürecinde ve kullanılan teknolojik unsurlarda bütün halinde dönüşüm meydana gelir.

Bu alandaki teknolojileri birkaç gelişme ile açıklayabilmek mümkün değildir. Çağımızda yapay zeka, sanal gerçeklik, dijital medya, üç boyutlu yazıcılar gibi sayısız teknolojik yenilik ile adeta yeni bir çağ ortaya çıkmıştır.

Eski dönemlerde dijital dönüşüm adı altında otomasyon olarak da adlandırılan analog kayıtların dijital ortamda işlenmesi gündemdedir. Daha sonra e-hizmet sistemleriyle süreçlerin dijital ortamlara aktarılması daha pratik bir hale gelmiştir. Kurumsal firmalar, iletişim içerisinde oldukları diğer kuruluşlar ile dijital ortam üzerinden iletişim ve paylaşım yaparlar.

Dijital dönüşüm sürecinin tek yönlü bir plan olduğu asla unutulmamalıdır. Firmalar yeni nesil teknolojiyi kullanarak verimli bir otomasyon yaratırlar. Firma tarafından verilen hizmetin gelişmesi ve gelişen hizmet ile çok daha iyi bir dijitalleşme sürecine tekrar adım atılabilir.

dijital dönüşüm

Yeni koşullara daha başarılı şekilde ayak uydurmak isteyen firmalar dijital dönüşüm tekniklerinden sık sık yararlanırlar. Bu süreç detaylı bir şekilde incelendiği zaman dijital dönüşümün son derece zor olduğu da ortaya çıkar. Süreç için geçerli olabilecek net bir çözüm yöntemi yoktur. Bu noktada firmalardan firmalara göre farklılıklar ortaya çıkabilir. En önemli ayrıntı firmaların eski alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve yeniliklere uyum sağlaması gerektiğidir.

Dijital Dönüşüm Unsurları Nelerdir?

Dijital dönüşüm mevzu bahis olduğu zaman birçok kişinin aklına mevcut teknolojinin dönüşümü geliyor olabilir. Ancak asıl konu, firmaların çalışmalarını daha farklı yöntemler ile yapmasıdır.

Türkiye’de dijital dönüşüm sık sık konuşulmasına rağmen, istatistiklere bakıldığı zaman bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların bir hayli az olduğu görülür. Aynı zamanda ilerleyen süreçlerde bu durumun gelişeceğine de kesin gözü ile bakılmaktadır.

Dijital dönüşümün en önemli unsurları arasında insan, süreç ve teknoloji yer alır. Bu üç temel unsur dijital dönüşüm açısından büyük bir önem taşır. Ancak bu unsurların hepsinin bir arada süreç içerisinde değerlendirilmesi verimlilik açısından önemlidir.

Dijital dönüşüm denildiği zaman dün, bugün ve yarın akla gelmelidir. Bu sebeple, sürekli değişim faktörünün varlığı kabul edilmelidir. Bu sürecin en iyi şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi için gerekli tüm çalışmalar titizlikle sürdürülmelidir.

E YANİ?
Dijital dönüşüm çoğu zaman farklı kavramlar ile karıştırılan bir stratejidir. Bu dönüşüm modeli zaman içerisinde değişkenlik gösterebilen toplumsal ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verebilmenizi sağlar. Modern teknolojinin sunduğu imkanlar ile bu durum mümkün hale gelir. Fakat dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken birçok farklı ayrıntı vardır. Bu ayrıntılar göz önünde bulundurulduğu zaman çağa uygun hareket edilerek dijital dönüşümden yararlanabilirsiniz.
YORUMLAR