Elektrikli Scooter Düzenlemesi Yürürlükte

Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı. Belediye nüfusuna göre sayı sınırlaması getiriliyor.

yetki belgesi sürücü kuralları
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Resmi Gazete’de yayımlanan elektrikli scooter yönetmeliği hem kullanıcıları hem de sürücüleri kapsıyor. En çok üzerinde durulan konu ise tabii ki sayısal bir kural oldu. Artık büyükşehir belediyelerinde her bir ilçedeki nüfusun, diğer şehirlerde ise belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar scooter bulunabilecek.

Yetki Belgesi

Yönetmeliğe göre scooter işletmeciliği için yetki belgeleri satılıp devredilemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınacak bu yetki belgelerinin bedeli ise 10 bin lira olacak. Her bir gerçek veya tüzel kişiye bir yetki belgesi verilecek. Belgeler, e-Devlet üzerinden düzenlenecek. Bu yetki belgesini alabilmek için ayrıca 500 bin lira asgari sermayeye veya işletme sermayesi ile birlikte 250 adet scooter’a sahip olmak gerekiyor. Bakanlığa sunulan belgelerin gerçeğe aykırı oldukları tespit edilirse gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgesi iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacak.

Yetki belgesi sahiplerinin hizmetten yararlananlar ile sözleşme yapması zorunlu olacak. Bu sözleşme elektronik olarak yapılabilecek. Ayrıca, işletmecilerin bakanlık standartlarına uygun web siteleri ve mobil uygulamaları da olmak zorunda. Faaliyetlerine ilişkin veriler de yine bakanlığın erişimine açık olacak. 

Yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı scooter faaliyetlerinde kullanılacak scooterlar için büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den, diğer illerde il trafik komisyonundan buraların dışında ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin alması zorunlu olacak. Bu kurumların web sitelerinde  sorumluluk sahalarında verilecek scooter sayıları, her bir yetki belgesi sahibinin başvuruda bulunabileceği azami scooter izni sayısı, scooterların kullanılamayacağı alanlar, başvuru süreci ve talep edilebilecek diğer şartlara yönelik gelişmeler ve kararlar son başvuru tarihinden 10 gün önce duyurulacak. 

Yayınlanan yönetmelikten önce bu paylaşımlı scooter girişimine başlamış olan şirketler, 31 Temmuz’a kadar kararlardan muaf tutulacak. 

Bakanlık; Martı, BinBin, GEZ gibi paylaşımlı scooterların kullanımı için taban ve tavan ücret belirleyebilecek. 

1/200

Nüfusa uyarlanan scooter sayısı, büyükşehirlerde her ilçede nüfusun, kalan belediyelerde ise toplam nüfusun en fazla 200’de biri kadar olacak. Mevsimsel nüfus artışıyla doğru orantılı olacak şekilde yükselecek talepler göz önüne alındığından scooter sayısı %50’ye kadar artırılabilecek. Yetki belgesi sahiplerine, belirlenen scooter sayısının beşte birini aşmamak şartıyla izin verilecek. 

Sürücülerin Uyacakları Kurallar

Resmi Gazete’de yayımlanan başlıklardan biri de sürücülerin uyması gereken kurallar üzerineydi. Yayımlanan maddeleri sıralayalım:

MADDE 5 – (1) E-skuter sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir:

a) E-skuterin;

1) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,

2) Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,

3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

4) Yaya yollarında sürülmesi,

5) Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

6) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,

7) Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,

8) Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,

b) E-skuterde;

1) Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

2) Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,

3) Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması,

yasaktır.

(2) Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.

(3) E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

YORUMLAR