Gelir Beyanı Nasıl Yapılır?

Gelir beyanını doğru yöntemlerden yararlanarak doğru zamanlarda yapmanız yasal olarak zorunlu tutulmuştur.

gelir beyanı
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirerek şirketinizi kurmuş olabilir veya bireysel olarak fikirlerinizi sunmaya başlamış olabilirsiniz. İşler yolunda gidiyor ve karlılığınız da iyi durumdaysa burada atlamamanız gereken noktalardan birisi gelir beyanıdır. Gelirinizi kademeli olarak artırırken ödemeniz gereken vergi türleri hakkında bilgilerinizi süreli güncel tutmalısınız.

gelir vergisi

Gerçek kişiler tarafından kurulan şahıs şirketlerinin belirli takvim yılı içerisinde elde ettikleri kar ve gelir üzerinden devlete vergi ödenmesi gerekir. Bu vergilere gelir vergisi adı verilir. Türk Vergi Sistemi’nin dolaysız vergi türleri arasındaki gelir vergileri farklı kişilere devredilmeyen özel vergilerdir.

19 sayılı Gelir Vergisi Kanunu esasına göre, gerçek kişilerin gelirleri bu vergi türüne tabidir. Bu durumda gelir beyanının belirli şartlar yerine getirilerek gerçekleştirilmesi gerekir. Türkiye’de yerleşmiş olanlar ve bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı olarak 6 ayı aşkın süredir kalanlar gelir beyanında bulunmak zorundadır.

Resmi daireler ve işletmelere veya merkezi Türkiye’de yer alan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, teşekkül ve müessese işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları da gelir beyanını yapmalıdır.

Türkiye’de ve Türkiye dışında elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilme söz konusudur. İkameti Türkiye’de olmayan kişiler de dar mükellef olarak nitelendirilir. Bu kişiler yalnızca Türkiye’de kazandıkları gelirler üzerinden vergilendirilir. Serbest meslek ile uğraşanlar da gelir beyanını yapmalıdır. Ayrıca serbest meslek makbuzu kesenler ve fatura kesenler de gelir vergisine dahil edilir.

Gelir Vergisi Nereye Ödenir ve Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergileri her mart ayının 25’inde ilgili vergi dairelerine ödenmelidir. Gelir vergisi beyannamesi ile beraber mükellefin ikametinin ya da iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine ödenmesi önemlidir. Ödemeler bankalar aracılığı ile yapılabilir.

gelir beyanı

Bir takvim yılı içerisinde sağlanan kar oranlarının resmi olarak bildirilmesi için oluşturulan belgeye gelir vergisi beyannamesi adı verilir. Gelir vergileri, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine oluşturulur. E-beyanname kullanıyorsanız elektronik ortamdan gelir vergisi beyannamesinin son günü saat 24:00’e kadar gönderebilirsiniz.

Gelir vergilerinde iki eşit taksit vardır. İlk taksit mart ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise temmuz ayının sonuna kadar ödenir. Eğer basit usul ticari kazanca sahipseniz ilk taksiti şubatın, ikincisini de haziranın 25. günü ödemeniz gerekir.

E YANİ?
Yeni bir gelir kaynağı elde ettiğiniz zaman ve kendi işinizi kurduğunuz zaman gelir beyanı yapmakla mükellef olursunuz. Gelir vergilerini ödeyebilmeniz için gerçekleştirmeniz gereken beyanname için doğru tarihleri takip etmeniz önemlidir. Kendi gelirinizi elde etmeye başladığınız ve kar oranlarınız artmaya başladığında ödemeniz gereken vergi türleri ve tutarları hakkında kapsamlı bilgi elde edebilmek için gelir beyannamesine de ihtiyaç duyulur.
YORUMLAR