Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, kazanç (kar) elde etmek amacıyla yeni bir işletme (iş) kurma ve risklerinden herhangi birini üstlenme sürecini ifade etmektedir. Yatırım fırsatı aramayı, üretim işlevini üstlenmek için bir iş girişimini geliştirmeyi ve yönetmeyi düzenlemek için yeni kaynaklar belirlemeyi içerir.

girişimcilik nedir
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Yeni bir işletme yaratan, gelişimi ve işleyişi için her türlü zorluğu benimseyen kişiye ise girişimci adı verilir. Girişimci tarafından kurulan teşebbüs veya organizasyon, tipik olarak bir başlangıç şirketi ise girişim olarak adlandırılmaktadır.

Girişimcilik nedir?

Girişimcilik kar elde etmek için bir işletme veya işletmeler kurma eylemidir. Bu girişimciliğin bir tanımıdır. Daha modern girişimcilik tanımı ise aynı zamanda büyük problemleri çözerek dünyayı değiştirmek (geliştirmek) ile ilgilidir.

Girişimcilik tanımlarında bulamayacağınız önemli bir detay vardır. Girişimciliğin insanların kariyerlerini ve hayallerini ellerine alıp istedikleri yöne götürmek için yaptıkları şeyleri içermektedir. Girişimcilik kendi şartlarınıza uygun bir şekilde bir hayat inşa etmekle ilgilidir.

Girişimci nedir?

Kısaca belirtmek gerekirse girişimci kazanç elde etmek amacıyla iş kuran kişidir. Bir girişimci, ilk çevrimiçi mağazasını kuran bir kişi veya bunu yapmaya yeni başlayan bir kişi olabilecektir. Girişimci olarak başladığınız yer varacağınız yer olmayabilecektir.

Girişimci, çalışanlarla tam zamanlı, sürdürülebilir bir iş yaratabilmek için bir koşuşturma başlatan kişidir. Serbest çalışanla aslında aynı iş yüküne sahip gibi görünebilir. İşinizde temel hedefiniz kazanç ve kar elde etmek ise girişimci tanımına uyuyorsunuz demektir.

Ancak bir girişimci, bir işletme veya iş yaratan kişi olmaktan çok daha fazlasına sahiptir. Girişimciler dünyayı farklı şekilde hayal eden kişilerdir. Girişimci tanımı ise düşünce liderlerinin dünya üzerindeki etkisinden nadiren bahsetmektedir.

Girişimciliğin önemi nedir?

Girişimciliğin önemli olmasını sağlayan belirli durumlar vardır. Elbette hepsinden söz etmek zihinleri bulandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu nedenle en önemlilerden birkaçına bakmak çok daha doğru olacaktır.

 • Girişimciler iş yaratır – Girişimciler var olmasaydı işler var olmazdı. Girişimciler kendilerini istihdam etme riskini göze alırlar. İşlerin büyümesi için hırslı olurlar. Sonuç olarak yeni işlerin yaratılmasına yol açarlar.
 • Girişimciler yenilikçidir – Günümüzün en büyük teknolojilerinin kaynağı işletmelerdir. Teknolojik gelişmeler, bir sorunu çözme, verimliliği artırma veya dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ihtiyacından doğar.
 • Girişimciler değişimi desteklerler – Girişimciler büyük hayalperestler olarak bilinirler. Fikirlerinden bazıları dünya çapında değişim gösterirler. Daha önce hiç keşfedilmemiş bir şeyi keşfetmek için meydan okuyabilirler.
 • Girişimciler topluma katkı sağlarlar – Girişimcilerin genellikle ortalama insandan daha fazla iyilik yapması söz konusudur. Daha fazla para kazanırlar ve daha fazla vergi öderler. Bu da sosyal hizmetlerin finanse edilmesine yardımcı olan bir durumdur.

Girişimciliğin özellikleri nelerdir?

Girişimciliğin belli başlı kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler doğrultusunda kendilerini farklılaştırmayı başarırlar. Söz konusu özellikler arasında ekonomik faaliyetler, yenilikçilik, kazanç ve risk üstlenme gibi durumlar yer almaktadır.

 • Ekonomik faaliyetler – Girişimcilik, kaynakların mümkün olan en iyi kullanımını sağlayarak kar elde etmek için yeni bir ticari girişim tasarlamayı, başlatmayı ve işletmeyi içerdiği için ekonomik bir faaliyettir.
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik – Yeni fikirler keşfetmeyi ve bunu iş dünyasında uygulamayı içerir. Girişimci, bir işletmeyi yürütmenin mevcut yöntemlerini sürekli olarak değerlendirir. İşletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için yeni yöntemler belirlerler.
 • Kazanç ve kar – Kazanç ve kar girişimcilik faaliyetinin merkezindedir. Girişimciliğin tek amacı kar elde etmektir. Kazancın ve karın aynı zamanda girişimcinin gösterdiği çabanın ve aldığı risklerin karşılığı olduğu unutulmamalıdır.
 • Risk üstlenme – Risk üstlenme girişimciliğin özü durumundadır. Yeni fikirlerin yaratılması ve uygulanması nedeniyle oluşur. Bu tür fikirler genellikle belirsiz olurlar. Bu nedenle sonuçların olumlu, olumsuz ve anlık olması söz konusu olabilecektir.

Bunlar girişimciliğin genel özellikleridir. Ancak aynı zamanda girişimcilikte sahip olunması gereken bazı becerilerden söz etmek doğru olacaktır. Bu becerilere sahip olduğunuz sürece girişimcilik konusunda çok daha başarılı olabilirsiniz.

 • Teknik beceriler – Sözlü iletişim, organize etme yeteneği, üretkenlik yeteneği, teknik işletme yeteneği, koçluk, ağ kurma, ortamı izleme, yeni eğilimleri belirleme becerisi, aktif dinleme, yazma ve kişilerarası beceriler.
 • İşletme yönetimi becerileri – Tahmin, planlama, bütçeleme, karar verme, müzakere etme, hedef belirleme, insan ilişkileri, pazarlama, ekonomi yönetimi.
 • Kişisel beceriler – Değişim, liderlik, sebat, kendine güven, öngörü, yenilikçilik, risk alma, risk yönetimi, kendi kendine düşünme, disiplin, kendine güven, dürüstlük, sabır, zeka, nezaket, duygusal istikrar sağlama.

Girişimcilik neden sürdürülmelidir?

İnsanlar çeşitli nedenlere bağlı olarak girişimci olmayı seçerler. Ancak tüm girişimcilerin temelde motivasyon kaynakları birbirine benzemektedir. Listenin başında kişinin kendi patronu olma becerisi ve daha fazla gelir elde etme durumu bulunmaktadır.

Girişimciler ayrıca bir iş-aile arasında denge kurmanın öneminden bahsederler. Bu durum onlar için aslında bir çıkış noktasıdır. Çünkü iş-aile dengesi bir iş kurma kararlarında çok önemli faktörlerden birisi durumundadır.

Girişimciliğin birçok fedakarlık ve zorluk içerdiği doğrudur. Hem finansal hem de kişisel çok çok faydalı olabilmektedir. Başarılı bir girişimin kurucusu yıllık bazda çok önemli bir miktarda gelir elde edebilecektir. Belki de kurucular için daha çekici olan servet üretme potansiyeli olabilir.

Girişimciliğe hazırlanmak, bir iş sahibi olmanın ve işletmenin ulaşılabilir olduğu inancını benimsemekle başlar. Bir iş planına karar vermeden önce bile gelişmekte olan bir girişimci, kararlılık ve başarısızlığa tolerans gibi ortak girişimcilik özellikleri konusunda gelişmeye odaklanabilir.

YORUMLAR