Resmi Gazete’de Yayımlandı: Kripto Paralar Ödemelerde Kullanılamayacak

Resmi Gazete’nin yeni kararına göre ödeme ve elektronik para ihracında kripto paralar kullanılmayacak.

dijital para sınırlaması
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Genelde dünyada özelde ise Türkiye’de özellikle son 1 yıldır kripto para rüzgarı esiyor. Ülkedeki yoğun ilgi üzerine denetimi eline almak isteyen hükümet “Dijital Para Yasası” çıkarmış ve bu yıl sonuna kadar dijital para birimi alt yapısını kuracaklarını açıklamıştı. Yeni gelişme ise Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre kripto paralar ödemede ve elektronik para ihracatında kullanamayacak. Amaç ve kapsam alt başlığının ilk maddesinde bu konu şu şekilde açıklandı: 

“Bu yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

Düzenlemenin hemen ardından Merkez Bankası da yazılı bir basın duyurusu yaptı:

“Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır. 

Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasını ve buna yönelik hizmet sunulmasını yasaklayan bildiride kripto paranın tanımı şu şekilde yapıldı: “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.”

YORUMLAR