Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformunu Kurdu

Merkez Bankası, yerli dijital para birimine dair ilk somut adımı atarak Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformunu kurdu.

dijital türk lirası platformu kuruldu
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dijital para biriminin olası faydaları hakkında daha fazla araştırma yapmak için Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformunu kurdu. Yeni kurum için, HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ayrı ayrı anlaşmalar imzalandığı açıklandı. Adı geçen firmalar; bu platformda araştırma, geliştirme ve test yapacak

Sunulan raporda, dijital paraya geçiş yapılıp yapılmayacağı konusunda nihai bir karar verilmedi belirtildi. Pilot çalışmanın ilk aşamasının sonuçları 2022 yılında açıklanacak. 

Merkez Bankasının Resmi Açıklaması

TCMB’nin resmi  açıklaması şu şekilde:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır.

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.

TCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.

Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

YORUMLAR