Pazarlama Nedir?

Pazarlama çalışmalarınız başarılı olduğu sürece tüketicilere ulaşmak ve onları etkilemek mümkün olabilir. Bunun için onları etkilemek için mesajınızın, zamanlamanızın ve iletişim yönteminizin doğru bir şekilde işlemesi gerekir.

pazarlama nedir
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Pazarlama, tüketici gereksinimlerini ve tercihlerinizi analiz etmek ve tahmin etmek ile ilgilenir. Buna ek olarak promosyon stratejilerinin uygulanabilirliğini ölçmek ve bunları maksimum tüketici memnuniyeti gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirmek için fikirlere bağlı kalır.

Pazarlama nedir?

Pazarlama bir anlamda tüketicilere neden rakiplere göre sizin ürün veya hizmetinizi seçmeleri gerektiğini öğretme sürecidir. İkna edici bir iletişim biçimi olarak ön plana çıkar. Markanızdan tüketiciye bir ürün veya hizmetin taşınmasıyla ilgili her süreçten oluşan bir durum vardır.

Pazarlama, ürün veya hizmet konseptini oluşturmakla ilgilidir. Ürünü satın alma olasılığı yüksek olanlar belirlemek, tanıtmak ve uygun satış kanallarında bunları taşımak söz konusudur. Bu açıdan pazarlamanın üç temel amacından bahsedebilmek mümkündür:

 • Hedef pazarınızın dikkatini çekmek.
 • Bir tüketiciyi ürününüzü satın almaya ikna etmek.
 • Müşteriye gerçekleştirilmesi kolay, belirli, düşük riskli bir eylem sağlamak.

İşletmenizin amacı daha fazla hizmet veya ürün satmak ise pazarlama (pazarlama çalışmaları) bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olur. Müşterilerinizle ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satın almaya ikna edecek şekilde iletişim kurmak için kullandığınız her şey pazarlamanın parçasıdır.

Bu nedenle pazarlama, tüketici davranışına ilişkin izlenimler sağlayarak, satışları, gelirleri ve karları artırmaya katkıda bulunur. Örneğin, müşterilerinizi belirli bir ürün veya hizmeti satın alması için ikna etmek istiyorsanız aşağıdaki yollardan bazılarını kullanabilirsiniz:

 • Ürün veya hizmet sunumu için reklamlardan yararlanmak.
 • Ürün veya hizmetleri tanıtmak için sosyal medyayı kullanmak.
 • Kuponlar yoluyla müşterilerin ilgisini çekmek.
 • Ürünlerin sergilenmesi için özel teknikler kullanmak.

Pazarlamanın 4 Aşaması

Pazarlama teknikleri ve prosedürleri, işletmelere tüketici davranışları ve demografik bilgileri ile ilgili nitel ve nicel verileri elde etmek için bir değerlendirme ölçeği sağlar. Ayrıca bunu tanıtım stratejilerinin temeli haline getirir.

Sonuç olarak, pazarlama terimini bir şirketin satış ve satın alma kararlarının veya çabalarının arkasındaki yönlendirici güç olarak açıklamak mümkündür. Bunu yaparken elbette pazarlamanın belirli aşamalarını kapsamak gerekmektedir. Bu dört önemli aşama şu şekildedir:

1. Fikir – Pazarlama, bir ürün veya hizmet için ortaya fikir attığınız andan itibaren başlar. Bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmeden önce ne sattığınıza, kaç seçeneğin mevcut olduğuna ve tüketicilere nasıl sunulacağına karar vermeniz gerekir.

2. Araştırma ve Test – Fikrinizi herkese sunmadan önce pazarlama araştırması ve testi yapmalısınız. Tüketici ilgisini ölçmek, ürün fikirlerini iyileştirmek ve fiyat belirlemek için genellikle testler gerçekleştirilir. Rakiplerinizi araştırmak, en uygun fiyatı belirlemenize yardımcı olabilir.

3. Reklamcılık – Araştırmanızda topladığınız bilgiler, pazarlama stratejinizi belirlemenize ve bir reklam kampanyası oluşturmanıza destek olacaktır. Kampanyalar farklı medya biçimlerini, etkinlikleri, ücretli ortaklıkları, halkla ilişkileri ve daha fazlasını içerebilir.

4. Satış – Müşterilere nerede ve nasıl satış yapmayı planladığınızı belirlemeniz gerekir. Endüstriyel pazarda satın alma süreci biraz uzundur. Yerel, ulusal ve hatta uluslararası satışlar yapabilirsiniz. Dağıtım ve satış kanallarınız ürünlerinizi kimin, ne zaman ve nasıl satın aldığını etkiler.

Pazarlamanın 4P’si Nedir?

Pazarlamanın dört aşaması aynı zamanda pazarlamanın 4P’si olarak bilinen popüler pazarlama modeliyle de eşleştirilebilecektir. Bu modeldeki  dört P; ürün (product), fiyat (price), tanıtım (promotion) ve yer (place) şeklindedir.

 • Ürün – Bir ürün, tüketicilerin bir ihtiyacını veya isteğini karşılayan somut bir mal veya soyut bir hizmet olabilir. Ürün veya hizmetinizi başarılı bir şekilde pazarlayabilmek için ürününüzün tam olarak ne olduğunu ve neyin onu benzersiz kıldığını ortaya koymanız gerekir.
 • Fiyat – Ürün teklifine ilişkin somut bir anlayış oluşturduktan sonra, bazı fiyatlandırma kararları vermeye başlayabilirsiniz. Fiyat belirlemeleri kar marjlarını, arzı, talebi ve pazarlama stratejisini etkileyecektir.
 • Tanıtım – Bir ürün ve fiyatınız olduğunda sıra onu tanıtmaya gelir. Tanıtım, pazarlama ajanslarının ilgili ürün bilgilerini tüketicilere yayma ve belirli bir ürün veya hizmeti farklılaştırma yollarına bakar. Tanıtımda reklamcılık ve diğer pazarlama yöntemleri vardır.
 • Yer – Pazarlamada doğru ürünü, doğru fiyatta, doğru zamanda, doğru yerde bulundurmak önemlidir. Potansiyel müşterileri gerçek müşterilere dönüştürmek için ideal konumların neler olduğunu değerlendirmek çok önemlidir.

Pazarlamanın 4P’sine hızlı bir genel bakış atarak bir ürünü veya hizmeti başarıyla pazara sunmanın kritik bir yönü hakkında bazı bilgiler edinmiş olmalısınız. Herhangi bir ürün veya marka için bir pazarlama stratejisi geliştirirken ürün, fiyat, yer ve zaman hep aklınızda olmalıdır.

Pazarlama türleri nelerdir?

Tekrar hatırlamak gerekirse pazarlama müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değerli olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için faaliyet göstermek anlamına gelir. Elbette pazarlamanın kendi içerisinde belirli türlerinin olduğunu unutmamak gerekir.

 • Influencer Pazarlama – Infulencer pazarlama, potansiyel alıcılar üzerinde etkisi olan bireyleri güçlendirmeye ve daha büyük pazara bir marka mesajı iletmek için pazarlama faaliyetlerini bu bireyler etrafında yönlendirmeye odaklanır.
 • İlişkisel Pazarlama – Sadakat oluşturma yoluyla tüketicileri bölümlere ayırmaya yönelik stratejileri ve taktikleri ifade eder. İlişkisel pazarlama, tüketicileri tam olarak hedeflemek ve sadakat programları oluşturmak için pek çok veri kümesinden yararlanır.
 • Viral Pazarlama – Viral pazarlama, insanları bir pazarlama mesajını iletmeye teşvik eden ve kolaylaştıran bir pazarlama olgusudur. Bir mesaja maruz kalan kişilerin sayısı bir kişiden diğerine aktarma işlemini gerçekleştirdiği için buna viral pazarlama adı verilmiştir.
 • Yeşil Pazarlama – Yeşil pazarlama, çevre açısından güvenli olduğu varsayılan ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlaması anlamına gelir. Ekolojik kaygılara duyarlı bir şekilde ürünleri üretme, tanıtma ve paketleme süreçlerini içeren bir pazarlama biçimidir.
 • Çevrimiçi Pazarlama – Çevrimiçi pazarlama, bir işletmenin kendisini internette tanıtmak için kullanabileceği çeşitli pazarlama stratejilerinden herhangi birini ifade etmek için kullanılır. Bazen dijital pazarlama olarak adlandırılmaktadır.

Yukarıdakiler son dönemde ön plana çıkan pazarlama türlerini içerirler. Ancak pazarlama türleri bunlarla sınırlı değildir. Outbound pazarlama, inbound pazarlama, içerik pazarlama, e-posta pazarlama, arama motoru pazarlamacılığı ve sosyal medya pazarlama gibi çok çeşitli türler vardır.

YORUMLAR