Pazarlamanın 4P’si Nedir?

Pazarlamanın 4P'si, bir mal veya hizmetin pazarlanması konusunda takip edilmesi gereken temel faktörlerdir. Bir mal veya hizmetin ürünü (product), fiyatı (price), yeri (place) ve tanıtımı (promotion) olarak tanımlanır. Genellikle pazarlama karması olarak anılır.

pazarlamanın 4p si nedir
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Pazarlamanın 4P’si, genel iş ortamında iç ve dış faktörlerle sınırlandırılır. Birbirleriyle önemli ölçüde etkileşime girerler. Pazarlamanın 4P’si şirketler tarafından, tüketicilerin onlardan ne istedikleri, ürün veya hizmetlerinin bu ihtiyaçları nasıl karşıladıklarıyla ilgilidir.

Pazarlamanın 4P’sinin Tarihçesi

Neil Borden, 1950 yıllarında pazarlama karması fikrini ortaya attı. Bu pazarlama karması fikri daha sonra pazarlamanın 4P’si olarak bilinir hale geldi. Borden, Harvard Üniversitesi’nde görev alan bir reklamcılık profesörüydü.

1964 yılındaki makalesinde şirketlere, tüketicilerle iletişim ve etkileşim kurma konusunda reklam taktiklerini kullanılması konusunda yol gösterdi. Yıllar sonra Borden tarafından popüler hale getirilen kavram, şirketler tarafından mal ve hizmetlerin reklamını yapmak için kullanılır hale geldi.

Pazarlama karması veya pazarlamanın 4P’si kavramı ilk sunulduğunda hemen kullanılır hale geldi ve geliştirildi. Fikri pazarlamanın 4P’si haline dönüştüren kişi ise Michigan Eyalet Üniversitesi’nde pazarlama profesörü olan E. Jerome McCarthy oldu.

Fikrin ilk ortaya atıldığı sıralarda pazarlama karması, şirketlerin yaygın ürün benimsemesini engelleyen fiziksel engelleri hesaba katmasına yardımcı oldu. Günümüzde internet, işletmelere daha fazla erişim olanağı sunduğu için insanlar pazarlamanın merkezinde daha fazla yer almaktadır.

Pazarlamanın 4P’si Nedir?

Pazarlama karması fikrinin geliştirilmesi ve daha iyi bir noktaya taşınması konusunda yeni teknolojilere ve en iyi pazarlama uygulamalarına yanıt verebilmek etkili olmuştur. Bu doğrultusunda pazarlamanın 4P’sinden şu şekilde bahsedebilmek mümkündür:

  • Ürün (Product) – Ürün, bir şirketin müşterilerine sunduğu mal veya hizmettir. İdeal olarak, bir ürünün mevcut bir tüketicinin talebini karşılaması gerekir. Bir ürün talep yaratacak kadar çekici olmalıdır. Başarılı olmak için bir ürünün yaşam döngüsü anlaşılmalıdır.
  • Fiyat (Price) – Fiyat, tüketicilerin bir ürün için ödediği maliyettir. Pazarlamacılar, fiyatı ürünün gerçek ve algılanan değerine bağlamalıdır. Aynı zamanda tedarik maliyetlerini, dönemsel indirimleri ve rakiplerin fiyatlarını göz önünde bulundurmalıdır.
  • Yer (Place) – Bir firma yer ile ilgili karar alırken, bir ürünü nerede satması gerektiğini ve ürünü pazara nasıl ulaştıracağını belirlemeye çalışır. Marke yöneticilerinin amacı her zaman satış için en yüksek olasılıklı yeri saptayarak tüketicilerin önüne çıkmaktır.
  • Tanıtım (Promotion) – Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım stratejisini içerir. Bir ürünü tanıtmanın amacı, tüketicilere neden ürüne ihtiyaç duyduklarını ve bunun için neden ödeme yapmaları gerektiğini açıklamakla ilgilidir.

Başarılı bir pazarlama stratejisinin oluşturulması ve yürütülmesini sağlama için 4P’ler yıllar içinde uzman tarafından resmileştirilmiş bir çözümdür. Bu pazarlama karmasının kullanımıyla, girişimler hem müşteriyi hem de satıcıyı memnun etmektedir.

4P’nin Önemli Noktaları

Dört P’nin amacı, pazarlamacıların işleri için bir şeyi nasıl pazarlayacaklarına karar verirken bir ürün veya hizmet hakkında her şeyi düşünmelerine yardımcı olmaktır. Pazarlamayı 4P etrafında biçimlendirmek aşağıdaki önemli noktalara dokunmak anlamına gelir.

  • Bağımsız Değişkenler – Pazarlama karması dört benzersiz değişkenden oluşur. Bu dört değişken birbirine bağlıdır. Dördününü tamamındaki eylem planlarının tamamlayıcı ve uyumlu olmasını sağlamak için birbirleriyle bağlantı olarak planlanmaları önemlidir.
  • Hedefe Ulaşma – Bu değişken kümesinin kullanılması yoluyla markanın satış, kar ve müşteri tutma ile müşteri memnuniyeti gibi pazarlama hedeflerine ulaşması çok daha kolay hale gelir. Bu açıdan 4P dinamik bir çözümdür.
  • Esnek Yapı – Pazarlama karması akıcı ve esnek bir kavramdır. Dolayısıyla herhangi bir değişkene odaklanma, benzersiz pazarlama koşulları ve müşteri gereksinimleri göz önüne alındığında değişkenlik gösterebilme potansiyeline sahiptir.
  • Sürekli İzleme – Pazarlama karmasındaki öğelerin alakalı ve güncel kalmasını sağlamak için hem şirket içinde hem de pazarda değişen eğilimleri ve gereksinimleri takip etmek çok önemlidir. Bu sayede pazarlamanın faaliyetlerinin başarılı olma olasılığı yükselir.

Tüm bunlara ek olarak pazarlama karmasının hayati bir özelliği ise müşterinin faaliyetinin odak noktası olmasıdır. Ürünün değeri müşteri algılarıyla belirlenir. Burada temel amaç memnun ve sadık bir müşteri elde etmektir.

4P’nin Temel Zorlukları

Yıllar boyunca pazarlama yöneticileri, geleneksel pazarlama karmasının yapılandırılma konusunda çeşitli sınırlamalar hissettiler. Birkaç önemli unsur doğrultusunda pazarlamanın 4P’sinin iki farklı temel zorluğunun olduğu tespit edilmiştir:

  • Hizmetlere Odaklanamama – Geleneksel pazarlama karışımı, maddi ürünlere, yani ürünlerin geleneksel tanımına uygulanabilir olma eğilimindedir. Hizmetler veya maddi olmayan ürünlerin de müşterilere teklif edilebileceği göz önünde alındığında sorun yaşanması olasıdır.
  • Müşteri Odaklılık Eksiği – Müşteriye ve arzularına tam olarak odaklanmak 4P modelinin hayati bir unsuru olsa bile, bu gerçek genellikle hevesli pazarlama ekipleri tarafından gözden kaçan bir durumdur.

Pazarlama karmasını dengeli bir şekilde kullanarak pazarda net bir konum oluşturabilirsiniz. Belirli bir niş tarafından hissedilen bir ihtiyaca hitap etmeniz gerekir. Geleneksel dağıtım yöntemler, benzersiz bir ürün ve güncellenmiş tanıtım stratejileri ile dengelenir.

Herhangi bir şirketin ürünü planlarken pazarlama karışımının tüm unsurlarına eşit şekilde odaklanması hayati öneme sahiptir. Sonuç olarak, tanıtım faaliyetleri yerine güçlü dağıtım kanalları gibi daha fazla kaynağın tek bir değişkene yönlendirilmesine ihtiyaç duyulabilir.

YORUMLAR