Vergi Kaçakçılığına Karşı Yeni Düzenleme 1 Ağustos’ta Başlıyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bildiri ile vergi kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yeni usul ve esaslar belirlenmiş oldu.

vergi düzenleme
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

Resmi Gazete içerisinde yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcı olarak tanımlanmış tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde tutan veya bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu geldi.

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgilerini vergi beyannemeleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi eklerinde bildirebilecekler.

Bildirim Zorunluluğu için Tarihler Verildi

Bildirim zorunluluğu gelen gerçek faydalanıcılar, arasında bildirim verme süresinin başlatıldığı 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirketlerde şirketleri temsile yetkili kimse veya ortaklar için yeni düzenlemeler söz konusu. Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan en yüksek ortaklık payına sahip kişiler ve benzeri teşekküllerin yöneticileri mütevellileri ve temsilciler olarak sayılıyor.

Tebliğ halinde bildirilmesi gereken bilgileri ilgili yerlere bildirmeyen, eksik ya da yanıltıcı bildirimlerde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümlerinin uygulanacağı da söyleniyor.

Gerçek faydalanıcı bilgileri bildirimine konu olan bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süre ile saklanması da gerekli. Tebliğe eklenmiş geçici maddelere göre, bütün mükellefler ile diğer kişilerin en geç 31 Ağustos tarihine kadar gerçek faydalanıcı bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmeleri gerekiyor.

YORUMLAR