Yargıtay, Cumartesi Gününün Tatil Olması Kararını İşverenlere Bıraktı

Birçok kişiyi ilgilendiren bir karar alan Yargıtay, Cumartesi gününün tatil olup olmamasını işverenlerin yönetim hakkı kapsamında belirleyebileceğini belirtti.

yargıtay, sokağa çıkma yasağı, covid-19
Simge Gümen

Yazar

Simge Gümen

İş Mahkemesi’ne başvuru yapan işçiler, fazla çalışma ve hafta tatili ücretleri alabileceklerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme ise davanın kısmen kabulüne hükmederek yeni bir dönemin başlamasına yol açtı.

Taraflar kararları istinafa götürünce bu kez devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi de girmiş oldu. Daire, taraf avukatları tarafından yapılan itirazları ise reddetti. Bu defa davacı kararı temyiz etti ve dava dosyasını bir kez daha değerlendirilerek emsal niteliği taşıyan bir karara imza atıldı.

Yeni alınan karar içerisinde, davalı iş yerinde haftanın 5 gününün iş günü olduğu ve hafta sonları çalışıldığı zaman bu çalışmaların hafta tatili çalışması olduğu kabul edilerek hesaplamalar yapıldığı söylendi.

Yargıtay İfadeleri Kesin ve Net

İş yerlerinde normal şartlar altında cumartesi günleri çalışılması ve çalışılmaması iş verenlerin yönetim hakkından kaynaklanıyor açıklamalarına yer verildi. Yargıtay kararı hakkında ise aşağıdaki ifadelere yer aldı;

“Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinde cumartesi günleri açık bir şekilde hafta tatili olarak düzenlenmediyse o günün iş günü sayılması gerekiyor. Davalı iş yerinde ise haftanın 6 gününün iş günü, 1 gününün hafta tatili olduğunun kabulü gerektiği sonuçlarına varılıyor. Bu sebeple, mahkeme tarafından cumartesi ve pazar günlerinin hafta tatili olarak kabul edilmemesi gerekiyor. Bu hesaplamaya göre fazla çalışma ücretinin davacı yararına değişmesi durumunda, davacı kişinin fazla çalışmalarının hafta tatili olarak hesaplandığı dikkate alınmalıdır. Davalı yararına usuli kazanılan hak oluşmayacağı ortaya çıkmıştır. Ayrıca temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve karara karşı istinaf başvurusunu reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulduğu, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.’’

YORUMLAR